Bederf

Een dier is bedorven als:
- u voorzichtig aan de veertjes/haren (bv. op de buik) trekt en deze laten los.
- u zachtjes met een vinger langs een ooglid wrijft en de veren/haren laten los.
- het dier duidelijk een 'rottende' geur afgeeft.

Bewaren

U dient het dode dier in een vriezer te bewaren. Stop het dier in een plastic tas (zonder kranten!) welke goed afsluitbaar is, bijvoorbeeld de zo genaamde Ziplock-zakken met 'drukribbels'.

Laten opzetten?

U kunt vanaf 1-1-2017 met het te preparen dier direct naar de preperateur van uw keuze gaan. Deze preperateur zal de administratie rond het dier verder afhandelen. Hij/zij heeft hiervoor uw gegevens nodig (naam, adres en telefoonnummer). Deze gegevens zullen, samen met de soortnaam van het te prepareren dier, in een digitaal systeem van RVO worden ingevoerd. Het dier krijgt een merkteken met een uniek nummer waaraan een controleur kan herleiden wie het dier heeft geprepareerd en of de juiste procedure is gevolgd.

Let op

Voor het laten prepareren van jachtwild is een kopie van de jachtakte noodzakelijk. Daarnaast dient er bij het afleveren van het dier een verklaring van legale herkomst te worden ondertekend.